๑๘/๑๑ กรรมฐานคือแก่นของชีวิต

นัฐฐา ศิริเจริญไชย

    ปัจจุบันข้าพเจ้าอายุ ๓๒ ปี มีอาชีพรับราชการสนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก รู้สึกมีความสุขและสนุกที่ได้อ่านหนังสือธรรมะ เมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้อาจารย์ประจำชั้นสนใจปฏิบัติธรรม ท่านได้สอนการทำสมาธิอย่างง่ายๆ และสอนแผ่เมตตา ตอนนั้นข้าพเจ้ายังไม่มีอาจารย์สอนกรรมฐานอย่างจริงจัง ได้แต่ฝึกนั่งสมาธิจากการแนะนำของครู และจากการอ่านแล้วมาหัดเอง ต่อมาเมื่อเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย มีอาจารย์ที่สอนวิชาพุทธศาสนาให้หัดทำสมาธิ (สมถกรรมฐาน) ในชั่วโมงวิชาพุทธ-ศาสนา จนเมื่อข้าพเจ้าอายุ ๒๒ ปี มีโอกาสเข้ารับการอบรมอานาปานสติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสถียรธรรมสถาน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้จัดกิจกรรม มีการบรรยายธรรมโดยอุบาสิการัญจวน อินทรกำแหง (ตอนนั้นท่านยังไม่บวชชี) ท่านสามารถบรรยายธรรมที่ลุ่มลึกให้เป็นที่เข้าใจง่าย ซึ่งนับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นว่า ความรู้ในพระพุทธศาสนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมีคุณค่ามหาศาล

    ข้าพเจ้าได้ยินชื่อหลวงพ่อจรัญครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากอาจารย์ที่สอนวิชาปรัชญาต่อมาแม่ของข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือที่ลงคำสอนของพลวงพ่อและรู้สึกศรัทธาท่านเพราะท่านกล่าวถึงเรื่องกฎแห่งกรรม และอยากไปกราบท่าน ภายหลังข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาบารมีของหลวงพ่อที่ท่านมีต่อทุกคนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทุกคนเข้าพบท่านได้ ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอีกหลายครั้ง เมื่อข้าพเจ้าจบปริญญาตรีและรับราชการอยู่ระยะหนึ่ง จนต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้าพเจ้าเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ได้มีโอกาสไปปฏิบัติกรรมฐานที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

    ข้าพเจ้าเห็นว่าการอ่าน ฟัง และสนทนาธรรมะมากๆ ช่วยเพิ่มปัญญาก็จริงแต่ก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ด้วย เพื่อให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริง ให้เกิดปัญญาผุดขึ้นในตัวเอง ดังที่หลวงพ่อจรัญท่านกล่าวไว้ และจะสามารถใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ ข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีที่ได้เกิดในเมืองไทย ได้นับถือพระพุทธศาสนามีแม่ที่สวดมนต์อวยพรให้ทุกวัน สอนให้เป็นคนดี ปูพื้นฐานความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม มีพ่อที่สอนให้หยิ่งในศักดิ์ศรี มีอาจารย์ทางธรรมหลายท่านที่เป็นบัณฑิตมีความรอบรู้และชี้แนวทาง และที่สำคัญที่สุดคือมีพระอาจารย์ทางกรรมฐานเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ผู้มีเมตตาจิตที่ยิ่งใหญ่ เป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณที่ชี้แนวทางปฏิบัติโดยละเอียด จึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ได้เมตตาสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ข้าพเจ้าและบุคคลผู้ใคร่ได้ประสบธรรมะของจริง ให้ได้บรรลุธรรมกันถ้วนหน้าเทอญ

 

คณะผู้จัดทำ http://www.jarun.org/contact-webmaster.html
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพ ทุกชาติ

กลับหน้าหลัก ›

Advertisements
%d bloggers like this: