๑๘/๑๖ พาหุงกับประสิทธิผล

อารี สังข์เฟื่อง

    ข้าพเจ้าบ้านเดิมอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แต่ไปดำรงตำแหน่งอาจาร์ย ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ได้เคยมากราบหลวงพ่อ ๒-๓ ครั้ง ตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่ในสมณศักดิ์พระราชสุทธิญาณมงคล

    มีเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า คือข้าพเจ้าได้ส่งผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมสามัญศึกษา วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าไปโรงเรียนตามปกติ ก่อนลงจากรถก็สำรวจความเรียบร้อยภายในรถ เหลือบไปเห็นหนังสือสวดมนต์เล่มสีเหลืองมีรูปหลวงพ่อจรัญ และอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ ก็หยิบขึ้นมาพิจารณา และจิตก็คิดถึงมารดาซึ่งเคยบอกมานานแล้วว่า “สวดพาหุงมหากาให้ได้นะดีนะ” วันนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มสวดอยู่ในรถ พอจบก็กราบ ๓ ครั้ง แล้วลงจากรถไปสอนตามปกติ

    ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลา ๓ เดือน จนเริ่มท่องบทสวดพาหุงได้โดยไม่เปิดตำรา และระยะเวลาเพียง ๓ เดือน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ก็มาถึงโรงเรียนข้าพเจ้าอย่างคาดไม่ถึง ไม่ต้องแก้ไขแม้แต่นิดเดียว แสดงว่าผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าต้องชนะใจกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ใช้เวลานานเป็นปี จะถูกส่งกลับมาแก้ไขแล้วแก้ไขอีก บางคนแก้แล้วก็ยังไม่ผ่าน สิ้นเปลืองเงินเป็นจำนวนมาก

    ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์อย่างดียิ่ง ทำให้มีกำลังใจในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ในด้านชีวิตส่วนตัวมีความสุขกายสบายใจ นอนหลับง่าย ถ้าฝันความฝันมักจะเป็นจริงเสมอ เป็นอานิสงฆ์จากการสวดพุทธคุณพาหุงมหากาทั้งตอนเวลา ๐๕.๓๐ น. ตอนเวลา ๑๙.๐๐ น. และขณะขับรถไปโรงเรียน ครั้งละ ๓ จบ แล้วก็แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลาย ถ้ามีโอกาสจะชักชวนให้เพื่อนครูอาจารย์และนักเรียนสวดพาหุงมหากา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจ เพราะการอธิษฐานจะได้รับความสำเร็จจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความดี ตอนนี้มีเพื่อนครูหลายคนมีความตั้งใจที่จะสวดมนต์

    ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ได้โปรดเมตตาชี้นำให้พบความรุ่งเรือง นับเป็นโชควาสนาของข้าพเจ้าที่มีโอกาสได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อ

 

คณะผู้จัดทำ http://www.jarun.org/contact-webmaster.html
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพ ทุกชาติ

กลับหน้าหลัก ›

Advertisements
%d bloggers like this: