๑๘/๒๐ อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม

บุญเรือง ตั้งตรงสากล

    ข้าพเจ้าเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรี ทำงานอยู่สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อราวปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้าพเจ้าได้มาแวะกราบหลวงพ่อพร้อมกับสามีและเพื่อนร่วมงาน เห็นป้ายประกาศกำหนดการปีใหม่ที่วัดมีการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

    ข้าพเจ้าได้พักที่ตึกปริยัติ จำได้ว่ามีคนจำนวนมาก ต้องนอนแบบพอดีตัว เอาของส่วนตัวไว้บนศีรษะ แต่อาจเป็นบุญของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าไม่บ่นเลย และค่อนข้างมีความสุข ได้ปฏิบัติธรรมในสวนป่า ซึ่งปัจจุบันนี้ฆราวาสไม่ได้เข้าไปปฏิบัติในที่นั้นอีกแล้ว ขณะนั้นมีอาจารย์สอนคือครูหมวย ครูพันธุ์ทิพย์ และคุณวิไล จำได้ว่าคุณวิไลมีเมตตามาก ตอนสอนเดินจงกรมแทบจะเอามือมาจับเท้าข้าพเจ้าเลย

การปฏิบัติธรรมอุทิศกุศลถึงพ่อแม่ได้
    ทุกครั้งหลังออกจากกรรมฐานกลับบ้าน มักพบว่าพ่อมาหาที่บ้าน ข้าพเจ้าระลึกคำหลวงพ่อที่สอนว่า ถ้าทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่ให้ขออโหสิกรรม ข้าพเจ้าก็ทำ แต่ด้วยยังมีความไม่พอใจการกระทำที่ผ่านมาของพ่อ ที่มีผลกระทบให้ข้าพเจ้าและน้องๆ ต้องเผชิญความลำบากมากหลังจากแม่เสียชีวิต และด้วยความเขลาเบาปัญญาของข้าพเจ้า แม้จะขออโหสิกรรมแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำดีกับท่านได้ตลอด ในที่สุดท่านก็จากข้าพเจ้าและน้องไป

    การที่พ่อมาหาข้าพเจ้าบ่อยในช่วงไปปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา มันเป็นความไม่ปกติ เพราะธรรมดาพ่อไม่เคยมาหาข้าพเจ้าเลย แต่ในช่วงที่ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมนั้นท่านมาบ่อย และมักจะมาตรงกับวันที่ข้าพเจ้าออกจากกรรมฐาน มาระลึกได้ในช่วงปี ๒๕๔๖ นี้ว่าการทำกรรมฐานสามารถแผ่กุศลให้พ่อได้ พ่อจึงมาหาเรา ซึ่งน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าควรปฏิบัติดีต่อท่านในฐานะลูกที่ดีมากกว่านี้ ไม่ใช่แค่แบ่งเบาภาระท่านในการเลี้ยงดูแลน้องเท่านั้น แต่ควรปฏิบัติดีต่อท่านโดยตรง โดยเฉพาะไม่ควรพูดล่วงเกินท่านให้เสียใจเลย

การปฏิบัติธรรมมีผลต่อหน้าที่การงาน
    ปี ๒๕๓๙ ข้าพเจ้าไปรับราชการที่จังหวัดขอนแก่น ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ ถ้าไม่ทำกรรมฐานก็สวดมนต์และใส่บาตรบ่อยมาก(อยู่กรุงเทพฯไม่ได้ใส่บาตร) ในช่วงนั้นมีการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เป็นงานวิจัย ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนงานวิจัย แม้หัวข้องานวิจัยข้าพเจ้าก็ยังไม่มี ขณะที่เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าหลายคนมีผลงานพร้อมแล้ว ด้วยกุศลกรรม(ทาน ศีล และภาวนา) ข้าพเจ้าจึงคิดหัวข้อออก และนำมาทำเป็นงานวิจัยเรื่องแรก ใช้เวลาไม่นานก็สำเร็จ และเมื่อต้องทำงานวิจัยมากกว่าหนึ่งเรื่อง ก็ทำได้สำเร็จ ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน เป็นผลงานที่กรรมการและผู้บังคับบัญชาขณะนั้นชอบเนื้อหา ทำให้ข้าพเจ้าได้ตำแหน่งสูงขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นผลงานจากการที่ข้าพเจ้ามีทาน ศีล ภาวนา ครบในขณะนั้น

การปฏิบัติธรรมทำให้เรียนหนังสือได้ดี
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเรียนต่อปริญญาโท แต่ตอนเรียนปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยไม่ดี ต้องได้การรับรองจากผู้บังคับบัญชาจึงจะสมัครสอบได้ จนกระทั่งปี ๒๕๔๒ ได้เรียนปริญญาโทที่คณะสถิติประยุกต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการเรียนข้าพเจ้าได้เกรดเฉลี่ยประมาณ ๓.๕

การปฏิบัติธรรมทำให้ศัตรูกลับเป็นมิตร
    ตลอดเวลาประมาณ ๔๐ กว่าปีที่มีชีวิตอยู่ ได้สร้างมิตรให้เป็นศัตรู ไม่เว้นแต่ญาติพี่น้อง บางครั้งก็ต้องมาเกลียดกันเป็นศัตรูกัน นี่คือชีวิตที่ผ่านมา หลังจากได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ ความคิดและพฤติกรรมก็เปลี่ยนศัตรูก็เริ่มเป็นมิตร ยิ่งนานวันก็ยิ่งมองความดีของคนอื่นๆ มากขึ้น มือไม้อ่อนขึ้น ระลึกถึงความเลวของตัวเองมากขึ้น ผลมันเกิดที่ใจเรา มันเป็นสุข อิ่มเอิบใจ ข้าพเจ้าไม่เกลียดใครอีกเลย จะมีโกรธบ้าง แต่ความพยาบาทจากการโกรธน้อยลงและมักอภัยให้เสมอ ชีวิตต่อไปนี้คงเป็นชีวิตที่เหลือที่ทำให้ศัตรูกลับเป็นมิตร และคงเลิกคิดว่าใครเป็นศัตรูกับเราเสียที หลังจากหลงตกนรกมานาน

ความกตัญญูมีผลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
    ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมในโครงการมุทิตาสักการะรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อเป็นประจำทุกปี ก่อนถึงวันคล้ายวันเกิดท่าน ในการอบรมครั้งนี้มีพระอาจารย์จิรายุทธ์อธิฉันโท เป็นพระวิทยกร เป็นโชคดีของข้าพเจ้าที่มีการปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิกังคธุดงค์ ถือการนั่งเป็นวัตร คือ นั่ง ยืน เดิน ไม่นอน จนถึงรุ่งอรุณ ครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่เผลอสติเลย สามารถตามอารมณ์ได้ตลอด ความรู้ตัวยังคงอยู่ไปถึงอีกวันต่อมา ทำให้การปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง รักษาปัจจุบันธรรมได้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นผลจากความกตัญญูที่มีต่อครูบาอาจารย์(หลวงพ่อจรัญ) ทำให้ข้าพเจ้ามีความเพียรอย่างมาก

    หวังว่าเรื่องประสบการณ์ของข้าพเจ้า คงทำให้ผู้ปฏิบัติบางท่านได้มีกำลังใจที่จะทำความเพียรในการปฏิบัติกรรมฐานต่อไป

 

คณะผู้จัดทำ http://www.jarun.org/contact-webmaster.html
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพ ทุกชาติ

กลับหน้าหลัก ›

Advertisements
%d bloggers like this: