๑๘/๒๔ ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม

นพรัตน์ ฉัตรคชราษฎร์

    ดิฉันได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ก่อนหน้านี้ได้เคยปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปีเต็ม แต่ไม่เข้าใจในรายละเอียดมีปัญหาสงสัยมากมาย จนเมื่อได้มารับการอบรมที่วัดอัมพวันในครั้งนี้ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออบรมสอนสั่ง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเป็นอันมาก ต่อมาได้ชักชวนคุณแม่และคณะญาติธรรมมาปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านเป็นประจำทุกวัน

    ปัจจุบันยังไปวัดเป็นประจำ ปีละ ๒ ครั้ง คือทุกวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี จะมาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด และนำอาหารมาออกร้านในนามคณะศิษย์จากเพชรบูรณ์ ถวายแด่หลวงพ่อ เพื่อเลี้ยงญาติธรรมที่มาวันงาน และทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคมทุกปี จะรวมเป็นคณะไปขอขมาพระรัตนตรัย และกราบขอพรปีใหม่จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันซึ่งทำให้ดิฉันได้รับผลของการปฏิบัติกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอดังนี้

๑.เข้าใจหลักสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.รู้ซึ้งในกฎแห่งกรรม แต่มิได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรม จึงหยุดเวรกรรม ไม่ก่อกรรมใหม่ เพียรรักษาความดี
๓.จิตใจสะอาด สว่าง สงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส
๔.เกิดมงคลในชีวิตและการงาน
๕.มั่งคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ
๖.ครอบครัวพี่น้องปรองดองสุขสันต์

    ขอกราบบูชาพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง

 

คณะผู้จัดทำ http://www.jarun.org/contact-webmaster.html
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพ ทุกชาติ

กลับหน้าหลัก ›

Advertisements
%d bloggers like this: