๑๘/๓๑ ตามรอยจิต

วาริณี จูตะวิริยะ

    ข้าพเจ้าอายุ ๓๐ ปี เป็นชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาชีพสถาปนิก เชื้อสายจีนทั้งฝ่ายบิดาและมารดา จึงคุ้นเคยและเคยชินกับประเพณีจีนโบราณระดับหนึ่ง เท่าที่ความใส่ใจของข้าพเจ้าจะเรียนรู้จดจำมาได้ ซึ่งต่อมาข้าพเจ้าพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตามรอยจิตของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมที่จะมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่หาซื้อด้วยเงินไม่ได้

    ข้าพเจ้าเกิดในยุคร่วมสมัย คือกลางเก่ากลางใหม่ ทำให้ได้เห็นความแตกต่างของทั้ง ๒ ยุค เกิดข้อเปรียบเทียบทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี สิ่งที่ข้าพเจ้าใช้สอนจิตตนให้ตั้งอยู่ในทำนองคลองธรรมที่ช่วยคุ้มครองจิตมิให้ตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็คือ

    ๑. ความอดทน ทั้งต่อตัวบุคคลและต่อเหตุการณ์ต่างๆ อุปสรรคชีวิตที่พบเจอ ความอดทนของคนสมัยก่อนมักประกอบด้วยคุณธรรมช่วยกำกับ มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ทำให้ชีวิตที่แม้จะมีความรู้น้อย ก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคที่มาในรูปแบบต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้อย่างยืนนานตราบชั่วลูกหลาน ทั้งสามารถนำมาบอกเล่าได้อย่างภาคภูมิใจ

    ๒. การรักการอ่านหนังสือ คืออุปนิสัยต่อมาที่ข้าพเจ้าเห็นประโยชน์ และอยากเชิญชวนให้ท่านช่วยกันสนับสนุนลูกหลานให้อ่านหนังสือกันมากๆ

    ๓. การเป็นแบบอย่างที่ดี คนที่สอนคนอื่นได้แต่ตัวเองยังทำอย่างที่สอนคนอื่นไม่ได้ ย่อมขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด ตรงข้ามกับผู้ที่กระทำตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อท่านจะพูดจะสอนขึ้นมาก็เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่เคารพยำเกรงในความเป็นคนจริงผู้รักษาสัจจะ

    ๔. ทำดีต้องไม่หวังผล มิเช่นนั้นการทำดีนั้นอาจก่อโทษแทน คนที่คิดหวังผลจะไม่ยอมทำความดีที่มองไม่เห็นสิ่งตอบแทน

    ข้าพเจ้าได้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำความดีว่า “อย่าเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยแล้วจึงทำ และอย่าเห็นว่าเป็นความดีเล็กน้อยแล้วจึงไม่ทำ” แม้กระนั้นข้าพเจ้าเองก็ยังคงมีกิเลส โดยเฉพาะความหลงอยู่มาก แม้แต่การหลงติดดี คิดว่าเราดีแล้ว ซึ่งสุดท้ายเราก็ถูกกิเลสหลอกครั้งแล้วครั้งเล่า ตราบเท่าที่เรายังไม่สามารถฝึกสร้างสติให้ขึ้นมากำกับใจ ช่วยประหัตประหารกิเลส “สมเด็จพระปิยมหาราชท่านทรงเลิกทาสทางกายให้เรามานานแล้ว เหลือแต่ทาสทางใจที่เราต้องเป็นผู้เลิกด้วยตัวเอง”

    หลวงพ่อได้สั่งสอนด้วยคำสอนและการกระทำ ให้เห็นเป็นแบบอย่างตามแนวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงชี้แนะไว้ และท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ทำได้จริงและได้รับผลจริง ข้าพเจ้าคิดว่ามิอาจตอบแทนคุณท่านด้วยวิธีอื่นใดได้ดีเท่าการปฏิบัติบูชา โดยตั้งปณิธานไว้ว่า ลูกขอยึดเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ และขออุทิศตัวเป็นคนดีของสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสืบต่อและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถของข้าพเจ้าจะพึงมีพึงพัฒนาไปได้ตลอดชั่วชีวิตนี้

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการปฏิบัติธรรมมีดังนี้

๑. มีความอดทนทั้งกายและทางใจ
๒. มีความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ โดยเฉพาะบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ฯลฯ
๓. มีความยุติธรรม เป็นกลาง ปล่อยวางมากขึ้น และเข้าใจว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์เช่นไร คนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน จึงควรรักและเมตตาคนอื่นเหมือนรักตนเอง
๔. เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เกิดหิริโอตตัปปะ ไม่กล้าทำสิ่งชั่วที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
๕. เห็นคุณค่าของชีวิต ไม่อยากทำชีวิตให้ตกต่ำโดยไม่ควร จึงไม่ปล่อยให้ความคิดชั่วเข้าครอบงำจิตให้เศร้าหมองได้ แม้จะยากก็ต้องพยายามฝืนใจตนให้ได้ เพราะไม่มีผู้ใดสามารถบงการให้ชีวิตเราตกต่ำหรือดีขึ้นได้ นอกจากตัวเราเอง
๖. สภาพจิตใจละเอียดประณีตขึ้น กายเบาใจเบาสงบเย็นนิ่งขึ้น ทำให้ไม่วู่วามมากเหมือนก่อน ไม่จมอยู่กับอดีตความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้น การทำงานละเอียดรอบคอบขึ้น ลดความผิดพลาดของงาน
๗. รักษาศีลห้าได้ครบถ้วนและบริสุทธิ์มากขึ้น ทำให้ไม่ต้องคอยปิดบังความผิดใดๆ
๘. มีสติประจำตนมากขึ้นและนานขึ้น เป็นการเตรียมเผชิญความตายอย่างมีที่พึ่ง
๙. รับรู้ รับทราบ ปล่อยวาง เพื่อไม่ให้จิตต้องรับอารมณ์เครื่องเศร้าหมองมากนัก ประคองให้จิตทำหน้าที่รู้ตัว ตื่นตัวและเบิกบานอยู่เสมอเท่าที่นึกได้ทันทุกเวลา

    สิ่งดีเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริง เพียงเราเชื่อฟังและทำตามตัวอย่างที่ดีเช่นหลวงพ่อจรัญ ซึ่งท่านย้ำเสมอว่า “ทำความดีต้องลงทุนความลำบาก” และ “ทำความดีต้องทำสม่ำเสมอ ให้เสมอต้นเสมอปลายจึงจะได้รับผลดี ” บัดนี้ข้าพเจ้าได้ตระหนักในความเมตตาที่ พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) มีลูกศิษย์ของท่านทุกคนแล้ว จึงขออนุญาตเดินตามทางที่ท่านเดินให้ดูแม้จะต้องพบความลำบากก็ยอม โดยตั้งใจว่าจะค่อยๆสะสมความดีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจ

 

คณะผู้จัดทำ http://www.jarun.org/contact-webmaster.html
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพ ทุกชาติ

กลับหน้าหลัก ›

Advertisements
%d bloggers like this: