Tag Archives: บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๐

สดุดีกถา

ภาคประวัติ

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช โดย พระราชสุทธิญาณมงคลและคณะสงฆ์วัดอัมพวัน

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

รายการทำบุญพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่ออาตมาอยู่เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิม โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

หลวงพ่อเล่าเรื่องสมเด็จย่า โดย พระนรินทร์ สุภากาโร

ถนนสายใหม่ โดย พระนรินทร์ สุภากาโร

ภาคกฏแห่งกรรม

อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย วิชาญ ฤทธิรงค์

หลวงพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูก โดย สมพร แมลงภู่*

ข้าพเจ้าได้อะไรบ้าง จากการปฏิบัติกรรมฐาน โดย นาวาเอก(พิเศษ) ไพโรจน์ แก่นสาร

เพื่อนนักรบพบผลกรรมที่ตามทัน โดย นาวาเอก(พิเศษ) ไพโรจน์ แก่นสาร

หลวงพ่อจรัญในสำนึกของข้าพเจ้า โดย นาวาเอก(พิเศษ) ไพโรจน์ แก่นสาร

รอดตาย โดย พรทิพย์ ชูศักดิ์

ผู้ใหญ่…ก็ดื้อ โดย ปราณี จันทรัตน์

อนุสรณ์แด่ คุณลุงวัง น้ำดอกไม้ โดย จันทิมา ทองสัมฤทธิ์

คนเก่าเล่าให้ฟัง เมื่อว่าวขาดลอยลมในยามวิกฤต โดย พลตรีวสันต์ พานิช

กาฝากกุมารทรมานแม่ โดย พลตรีวสันต์ พานิช

กรรมที่ทำไว้ โดย คุณพ่อเท ไชยเวช

พุทธคุณกับการปฏิบัติธรรม ช่วยค้าขายได้ โดย ขจร ยศชนะ

ได้อะไร? จากวัดอัมพวัน โดย เสียงสาน ต้นสา

ของดีที่วัดอัมพวัน โดย พลตรี ดร.วิสาร ชนะรัตน์*

ความทรงจำที่ดี โดย พล.ต บัณฑิต เนียมทันต์

ภาคธรรมปฏิบัติ

เก็บอารมณ์ โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ธรรมะวันพระ โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ขันธ์ ๕ โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ปิดทองหลังพระ โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ธัมโมวาทวันสงกรานต์ โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

สนิมในใจ โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ปัญญาในตัว โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ* โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ปกิณกธรรม โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันพระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม จาก หนังสือพุทโธโลยี

ภาคพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ลูกได้บวช ในโครงการสามเณรใจเพชร ๒ โดย สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์

ชวนให้คิด…ชีวิตจะมีค่า โดย นายปรีดา ทุมเทียง

อ้อย โดย เพ็ญศรี ศีจินดา

ได้พบแนวทางชีวิตใหม่ โดย อานนท์ โคตรทุม

ภาคผลงาน

โครงการบรรพชาสามเณร โดย ชัชวาล นัยเรืองุร่ง

มหวิทยาลัยรามคำแหง โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ โดย อาจารย์อิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์

โครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ของตำรวจตระเวนชายแดน โดย พ.ต.อ.สุทน วันเพ็ญ

หลวงพ่อสร้างโรงเรียน โดย สำเริง ทองลา

บุคลากรฝ่ายวิปัสสนาธุระ

รางวัลการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในวัดดีเด่น โดย พระนรินทร์ สุภากาโร

หลวงพ่อไถ่ชีวิตโค เฉลิมพระเกียรติ โดย พระนรินทร์ สุภากาโร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต คณะข้าราชการตำรวจป่าไม้ ประจำปี ๒๕๓๘ โดย พ.ต.ต.สิทธิพล ครุฑสิงห์

ถวายความรู้และประสบการณ์ แด่ คณะพระมหาเถระ ประเทศกัมพูชา โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

Advertisements